Chopin Complete Mazurkas (2 CDs)

Release Date: 1999

Label: Harmonia Mundi

Composer: Chopin

Performers: Frederic Chiu

Tracklist

Disc: 1

1. Four Mazurkas, Op.6: I. f#

2. Four Mazurkas, Op.6: II. c#

3. Four Mazurkas, Op.6: III. E

4. Four Mazurkas, Op.6: IV. e flat

5. Five Mazurkas, Op.7: I. B flat

6. Five Mazurkas, Op.7: II. a

7. Five Mazurkas, Op.7: III. f

8. Five Mazurkas, Op.7: IV. A flat

9. Five Mazurkas, Op.7: V. C

10. Four Mazurkas, Op.17: I. B flat

11. Four Mazurkas, Op.17: II. e

12. Four Mazurkas, Op.17: III. A flat

13. Four Mazurkas, Op.17: IV. a

14. Four Mazurkas, Op.24: I. g

15. Four Mazurkas, Op.24: II. C

16. Four Mazurkas, Op.24: III. A flat

17. Four Mazurkas, Op.24: IV. b flat

18. Four Mazurkas, Op.30: I. c

19. Four Mazurkas, Op.30: II. b

20. Four Mazurkas, Op.30: III. D flat

21. Four Mazurkas, Op.30: IV. c#

22. Four Mazurkas, Op.33: I. g#

23. Four Mazurkas, Op.33: II. D

24. Four Mazurkas, Op.33: III. C

25. Four Mazurkas, Op.33: IV. b

26. Mazurka in a 'A Emile Galliard'

27. Mazurka in a 'Notre Temps'

 

Disc: 2

1. Four Mazurkas, Op.41: I. c#

2. Four Mazurkas, Op.41: II. e

3. Four Mazurkas, Op.41: III. B

4. Four Mazurkas, Op.41: IV. A flat

5. Three Mazurkas, Op.50: I. G

6. Three Mazurkas, Op.50: II. A flat

7. Three Mazurkas, Op.50: III. c#

8. Three Mazurkas, Op.56: I. B

9. Three Mazurkas, Op.56: II. C

10. Three Mazurkas, Op.56: III. c

11. Three Mazurkas, Op.59: I. a

12. Three Mazurkas, Op.59: II. A flat

13. Three Mazurkas, Op.59: III. f#

14. Three Mazurkas, Op.63: I. B

15. Three Mazurkas, Op.63: II. f

16. Three Mazurkas, Op.63: III. c#

17. Mazurka in B flat

18. Op.68, No.2, a

19. Mazurka in G

20. Mazurka in D

21. Op.68, No.1, C

22. Op.68, No.3, F

23. Mazurka in D

24. Mazurka in B flat

25. Mazurka in C

26. Mazurka in A flat

27. Op.67, No.1, G

28. Op.67, No.3, C

29. Op.67, No.4, a

30. Op.67, No.2, g

31. Op.68, No.4, f